Pukkverk

Aunsjøen pukkverk

Leveranse av subbus, pukk og sand
Deponi av asfalt og betong.
Dokumentert radonfrie masser.
Vårt pukkverk produserer knust fjell i mange fraksjoner til behov innenfor veggrus, hagesingel, strøsand, forsterkningsmasser og fyllmasser som sprengt stein. Vi leverer også naturgrus til støping, tilslag og strøsand.

Transport kan bestilles direkte til Terje på tlf. 90 58 15 82
Hver Fredag mellom 07.00 og 16.00 har vi åpent for selvhenting i pukkverket.

Prisliste ligger nederst på denne sida.


Løvåsen pukkverk

Steinmassene er godkjent for bruk til topplag ihht Statens vegvesen sine krav.

  • 1414358653673
  • IMAG1519
  • IMAG1573
  • IMG_2393
  • entrep1
  • entrep2
  • entrep4
  • entrep5
  • entrep6
  • start

Simple Image Gallery Extended