Pukkverk

Aunsjøen pukkverk

Leveranse av subbus, pukk og sand
Deponi av asfalt og betong.
Dokumentert radonfrie masser.
Vårt pukkverk produserer knust fjell i mange fraksjoner til behov innenfor veggrus, hagesingel, strøsand, forsterkingsmasser og fyllmasser som sprengt stein. Vi leverer også naturgrus til støping, tilslag og strøsand.

Transport kan bestilles direkte til Vidar på tlf 91 39 93 25
Hver Fredag mellom 07.00 og 16.00 har vi åpent for selvhenting i pukkverket.

Prisliste ligger nederst på denne sida.


Løvåsen pukkverk

Pukkverk under etablering.
Reguleringsplan er godkjent og vi planlegger å komme i drift. Steinmassene er godkjent for bruk til topplag ihht Statens vegvesen sine krav.

  • 1414358653673
  • IMAG1519
  • IMAG1573
  • IMG_2393
  • entrep1
  • entrep2
  • entrep4
  • entrep5
  • entrep6
  • start

Simple Image Gallery Extended