Passende tekst, kort om faget.

FRENT AS utfører graving, sprenging og arbeid på vei, vann og avløp for kommunale, statlige og fylkeskommunale etater,
samt private entreprenører og byggherrer.

Allsidige FRENT 

 

Vi utfører det meste innen graving, vei, vann og avløp.
Våre ansatte har mange års erfaring innen faget. 

Kontakt oss

Frent