Pukkverk

 Vi har egne pukkverk og grustak, som leverer ferdige produkter til egne prosjekter og direkte til våre kunder.

 

Aunsjøen pukkverk

Vårt pukkverk produserer knust fjell i mange fraksjoner til behov innenfor veigrus, hagesingel, strøsand, forsterkningsmasser og fyllmasser som sprengt stein. Vi leverer også naturgrus til støping, tilslag og strøsand. Se nederst på siden for prisliste. 

  • Leveranse av subbus, pukk og sand
  • Deponi av asfalt og betong
  • Dokumentert radonfrie masser.

Transport kan bestilles direkte til Terje på tlf. 90 58 15 82

Fra og med 01.07.20 stenger vi muligheten for sjøl-henting av masser.

 

Løvåsen pukkvek

Steinmassene er godkjent for bruk til topplag ihht Statens vegvesen sine krav.