Oppdragsgiver: Frosta Brygge
Vår rolle: Sprenging, graving, vei og det dere har gjort på prosjektet.