Pukkverk og grustak

Vi har egne pukkverk og grustak, som leverer ferdige produkter til egne prosjekter og direkte til våre kunder.

Kontakt oss om du har spørsmål om priser.

Aunsjøen pukkverk

Vårt pukkverk produserer knust fjell i mange fraksjoner til behov innenfor veigrus, hagesingel, strøsand, forsterkningsmasser og fyllmasser som sprengt stein. Vi leverer også naturgrus til støping, tilslag og strøsand. Se nederst på siden for prisliste. 

  • Leveranse av subbus, pukk og sand
  • Deponi av asfalt og betong
  • Dokumentert radonfrie masser.

Transport kan bestilles direkte til Terje på tlf. 90 58 15 82

Løvåsen pukkverk

Steinmassene er godkjent for bruk til topplag ihht Statens vegvesen sine krav.

Troset grustak

Her produserer vi naturgrus i forskjellige fraksjoner som brukes til:

  • Veggrus
  • Strøsand
  • Natursingel til gårdsplassen
  • Pukk
  • Støpesand

Løvåsen pukkverk

Steinmassene er godkjent for bruk til topplag ihht Statens vegvesen sine krav.

Kontakt oss

Frent