Tidligere prosjekter

Se på noen av prosjektene våre.

Vi i FRENT AS har lang erfaring fra anleggsbransjen med høy kompetanse og kjenner de lokale forholdene godt. Her kan du se på noen av prosjektene våre.

Kjønstadmarka 3 Levanger

Boligfelt med bygging av all infrastruktur som; vann og avløps anlegg, veger, lekeplasser.

Vidhaugen barnehage

Restaurering og utvidelse av uteområde, med grillhytte, lekeaparater, trapper/nivåendringer, murer og beplantning.

Torsbustaden Skisenter

Bygging av snøkanonanlegg for alpin og hoppbakke. Et interessant byggeplass som medførte mange utfordringer i bratt terreng.

Opprusting FV 6848 Åsenfjord

Forsterking og asfaltering av strekningen Skjesol – Nes for Trøndelag fylkeskommune. 

Moeparken

Opparbeidelse av park for Verdal kommune med amfi, flytting av brygge, paviljong, beplantning og plen.

Gang og sykkelveg Frosta skole – Vinnatrøa

Bygging av gang og sykkelveg for Trøndelag fylkeskommune med lysanlegg og omlegging av avløpsledninger for Frosta kommune.

Kontakt oss

Frent