Tidligere prosjekter

Se på noen av prosjektene våre.

Vi i FRENT AS har lang erfaring fra anleggsbransjen med høy kompetanse og kjenner de lokale forholdene godt. Her kan du se på noen av prosjektene våre.

FV 950 GS Reppe – Være

Bygging av 1,3 km GS veg. Ny kulvert på Reppe. Sprengning med fjellsikring, støyskjerm. Kulvert Reppesbekken og ombygging av betongkulvert på Være. Veglys, drenering og kabelanlegg. Håndtering av forurensede masser.

VVA Gottås

Utvidelse av boligområdet Gottås i Levanger den eksisterende boligområdet, bygging av nye veier, fortau og infrastruktur. Etablering av lekeplass.

Kjønstadmarka 3 Levanger

Boligfelt med bygging av all infrastruktur som; vann og avløps anlegg, veger, lekeplasser.

Vidhaugen barnehage

Restaurering og utvidelse av uteområde, med grillhytte, lekeaparater, trapper/nivåendringer, murer og beplantning.

Torsbustaden Skisenter

Bygging av snøkanonanlegg for alpin og hoppbakke. Et interessant byggeplass som medførte mange utfordringer i bratt terreng.

Opprusting FV 6848 Åsenfjord

Forsterking og asfaltering av strekningen Skjesol – Nes for Trøndelag fylkeskommune. 

Moeparken

Opparbeidelse av park for Verdal kommune med amfi, flytting av brygge, paviljong, beplantning og plen.

Gang og sykkelveg Frosta skole – Vinnatrøa

Bygging av gang og sykkelveg for Trøndelag fylkeskommune med lysanlegg og omlegging av avløpsledninger for Frosta kommune.

Kontakt oss

Frent