Tidligere prosjekter

Se på noen av prosjektene våre.

Vi i FRENT AS har lang erfaring fra anleggsbransjen med høy kompetanse og kjenner de lokale forholdene godt. Her kan du se på noen av prosjektene våre.

Kjønstadmarka 3 Levanger

Boligfelt med bygging av all infrastruktur som; vann og avløps anlegg, veger, lekeplasser.

Småtta hyttefelt og småbåthavn Frosta

Nytt hyttefelt med småbåthavn og opparbeidelse av infrastruktur som veger, vann, avløp og strøm.

Torsbustaden Skisenter

Bygging av snøkanonanlegg for alpin og hoppbakke. Et interessant byggeplass som medførte mange utfordringer i bratt terreng.

Opprusting FV 6848 Åsenfjord

Forsterking og asfaltering av strekningen Skjesol – Nes for Trøndelag fylkeskommune. 

Moeparken

Opparbeidelse av park for Verdal kommune med amfi, flytting av brygge, paviljong, beplantning og plen.

Gang og sykkelveg Frosta skole – Vinnatrøa

Bygging av gang og sykkelveg for Trøndelag fylkeskommune med lysanlegg og omlegging av avløpsledninger for Frosta kommune.

Kontakt oss

Frent